Khoa ngoại ngữ

1. Chức năng, nhiệm vụ
- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên Ngoại ngữ giảng dạy các bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Giảng dạy ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên.
2.  Cơ cấu, tổ chức
Gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa, có 02 Bộ môn trực thuộc
+ Bộ môn Ngoại ngữ chuyên: Tiếng Anh chuyên
+ Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên: Anh - Trung - Nga....
 Danh sách CBVC
TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Xuân Đào 20/01/1970 Thạc sĩ Trưởng khoa  
2 Phạm Thị Mai Anh 26/10/1976 Thạc sĩ Phó trưởng khoa  
3 Phan Thị Thanh An 23/10/1976 Thạc sĩ -  
4 Nguyễn Thị Lan Anh 13/06/1977 Thạc sĩ Trưởng Bộ môn  
5 Lê Thị Lệ Hà 05/03/1976 Thạc sĩ -  
6 Phạm Thị Hợp 14/11/1976 Thạc sĩ -  
7 Đào Thị Minh Hương 09/05/1979 Thạc sĩ -  
8 Hồ Thị Phương Mai 22/05/1978 Thạc sĩ -  
9 Hoàng Thị Hồng Minh 19/04/1977 Thạc sĩ -  
10 Nguyễn Thị Ngọc 10/08/1976 Thạc sĩ Phó Trưởng BM  
11 Đào Thị Nhung 02/09/1973 Thạc sĩ -  
12 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/10/1985 Thạc sĩ -  
13 Lưu Thanh Tú 10/08/1976 Thạc sĩ -  
14 Lê Thị Hồng Thái 11/03/1978 Thạc sĩ -  
15 Lê Hoài Thu 05/02/1977 Thạc sĩ -  
           
  Danh sách này có 15 người./.        

file đính kèm:


Bài viết khác