Công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Cơ cấu tổ chức

1. Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch

Email: thanh.nguyenvan888@gmail.com 

Điện thoại: 0912590634

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

Phó Chủ tịch

Email: huongtra35@gmail.com

Điện thoại: 0919567113

 

 

 

 

TS. Trần Quốc Bảo

Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra

Email: @gmail.com

Điện thoại: 

 

 

 

ThS. Lê Văn Lưu

Ủy viên Ban Chấp hành 

Email: @gmail.com

Điện thoại: 0977606880

 

 

 

ThS.Trần Thị Thanh Hoa

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Chuyên môn - Văn thể

Email: milkflower78@yahoo.com

Điện thoại: 09148287976

 

 

ThS.Hồ Thanh Hương

Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Tài chính

Email: thanhhuongcdspna@gmail.com

Điện thoại: 0975942986

 

ThS. Nguyễn Thị Hương

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Tổ chức - Thi đua

Email:nguyenhuong250378@gmail.com

Điện thoại: 0984545178

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Mai

Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Chuyên môn - Văn thể

Email: nguyenmai9604@gmail.com

Điện thoại: 0948988682

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Chuyên môn - Văn thể

Email: phanvanthangcdspna@gmail.com

Điện thoại: 0914559769

 

 

2. Danh sách Ban Chấp hành,  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022

TT

Tên đơn vị

Họ và tên Ban Chấp hành

Chức vụ

 1.  

Khoa Lý luận CT - Tâm lý GD

ThS. Doãn Thị Mai Thuỷ

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

P.Chủ tịch

Ủy viên

 1.  

Khoa Tiểu học

ThS. Phạm Thị Thanh Huệ

ThS. Nguyễn Thị Như Ý

ThS. Nguyễn Thị Hoài Dung

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Ủy viên

 1.  

Khoa Trung học cơ sở

ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

ThS.Nguyễn Thị Hồng Phượng

TS. Lương Thị Tú Oanh

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Ủy viên

 1.  

Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Trần Thị Thanh Hoa

ThS. Hoàng Thị Hồng Minh

ThS. Hồ Thị Phương Mai

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Ủy viên

 1.  

Khoa Mầm non

ThS. Nguyễn Thị Mai

ThS. Lê Thị Thắm

CN. Thái Thị Bích Liễu

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Ủy viên

 1.  

Khoa GD Thể chất - Nghệ thuật

ThS. Phan Văn Thắng

CN. Trần Thị Hòa

ThS. Phan Hồng Ngọc

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Ủy viên

 1.  

Phòng Đào tạo - NCKH

TS. Trần Quốc Bảo

ThS. Bùi Thị Thuý

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

 1.  

Quản trị -  Thư viện

TS. Nguyễn Văn Thành

ThS. Lê Văn Lưu

ThS. Nguyễn Thị Tý

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Chủ tịch CĐ Trường

Chủ tịch

P.Chủ tịch

Uỷ viên

 1.  

Tổ chức - Kế hoạch 

ThS. Hồ Thanh Hương

ThS.Trần Thương Hiền

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

 1.  

Trường Tiểu học&THCS Thực hành Sư phạm

ThS. Thái Thị Mai Liên

ThS.Lê Thị Na

CN.Trần Thị Huyền

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Uỷ vên

 1.  

Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kỹ năng mềm

ThS.Lê Văn Sách

Chủ tịch

file đính kèm:


Bài viết khác