Trung tâm Đào tào- Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Kỹ năng mềm

1. Chức năng

Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng mềm (TTĐT - BD NV&KNM) có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lý giáo dục ngành học Mầm non, Tiểu học, THCS hệ vừa làm vừa học; đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho HSSV; liên kết với các cơ sở đào tạo mở các lớp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của các tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng xã hội học tập; bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng mềm, các lớp cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận theo nhu cầu xã hội; đào tạo và cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ theo quy định. Chủ trì trong công tác tuyển sinh các lớp được phân công quản lý. Quản lý và khai thác cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tại cơ sở 2.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các trường Dạy nghề, các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề, các Công ty trong và ngoài nước để đào tạo không chính quy các ngành học được Nhà nước cho phép.

2.2. Liên kết và tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cho các Trường mầm non, tiểu học, THCS và chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

2.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp kỹ năng mềm, các lớp cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận theo nhu cầu xã hội. Tổ chức các lớp học chuyên môn theo sở thích, các lớp năng khiếu, lớp thực hành có tính giáo dục hướng nghiệp, các lớp nghiệp vụ Đội để bồi dưỡng, phát huy năng khiếu và đào tạo những cán bộ hoạt động cho phong trào Đội trong các liên đội.

2.4. Thực hiện các dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của Nhà trường.

2.5. Tổ chức các hoạt động, bồi dưỡng văn nghệ, thể thao, vui chơi bổ ích để thu hút và đáp ứng nhu cầu sở thích của đông đảo thanh, thiếu niên, nhi đồng trong khu vực. Nhằm giúp cho Thanh, thiếu niên, nhi đồng mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng tình cảm tập thể để cùng với Nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho thiếu nhi.

2.6. Tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, tiếng Việt cho người nước ngoài theo quy định hiện hành khi được cơ quan chức năng cho phép.

2.7. Quản lý hồ sơ học viên, HSSV không chính quy; tổ chức thi kết thúc học phần, thi hết môn, thi tốt nghiệp các lớp không chính quy, các lớp cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ.

2.8. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở 2 của Nhà trường.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

TT

Họ và tên

Sinh ngày

Trình độ

Chức vụ

Mã ngạch

1

Nguyễn Lâm Huy

30/06/1966

Thạc sĩ

Giám đốc TT,
Ủy viên BCH Đảng bộ

V.07.01.02

2

Lê Thị Cẩm Mỹ

22/10/1982

Thạc sĩ

Phó Giám đốc

V.07.01.02

3

Lê Văn Sách

10/04/1966

Thạc sĩ

 Giảng viên

V.07.01.02

4

Phan Thị Dung

02/09/1984

Thạc sĩ

Giảng viên

V.07.01.02

5

Trần Khánh Vân

21/12/1983

Thạc sĩ

 Chuyên viên

A1.01003

Danh sách này gồm 05 người./.

file đính kèm:


Bài viết khác