Khoa Mầm non

Khoa Mầm non
1. Chức năng, nhiệm vụ
 Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên Mầm Non.
2. Cơ cấu tổ chức
- Tổ chức bộ máy gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa, có 03 bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn tâm lý giáo dục mầm non.
+ Bộ môn phát triển ngôn ngữ và nhận thức.
+ Bộ môn phát triển thể chất, thẩm mỹ và nghiệp vụ sư phạm.

Danh sách CBGV  khoa Mầm non

TT

Họ và tên

Sinh ngày

Trình độ

Chức vụ

Mã ngạch

1

Nguyễn Thị Quý Hoa

18/03/1972

Thạc sĩ

Trưởng khoa

V.07.01.03

2

Trần Thị Phương Thảo

21/04/1977

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa

V.07.01.03

3

Ngô Thanh Băng

12/05/1982

Thạc sĩ

 

V.07.01.03

4

Nguyễn Thị Thu Giang

02/03/1986

Thạc sĩ

 

V.07.01.03

5

Nguyễn Thị Thu Hà

06/04/1981

Thạc sĩ

 

V.07.01.03

6

Nguyễn Thị Thu Hà

26/03/1979

Thạc sĩ

 

V.07.01.03

7

Phan Thị Thu Hà

05/09/1981

Thạc sĩ

 

V.07.01.03

8

Vũ Thị Thu Hoài

08/06/1980

Thạc sĩ

 

V.07.01.03

9

Nguyễn Thị Sương Lan

17/07/1980

Thạc sĩ

 

V.07.01.03

10

Nguyễn Thị Bích Liên

17/06/1973

Thạc sĩ

Trưởng BM

V.07.01.03

11

Nguyễn Thị Mai

11/03/1974

Thạc sĩ

Trưởng BM

V.07.01.03

12

Lê Thị Hồng Phương

12/12/1974

Thạc sĩ

Trưởng BM

V.07.01.03

13

Hoàng Thị Hải Quế

07/03/1979

Thạc sĩ

 

V.07.01.03

14

Lê Thị Thắm

15/09/1978

Thạc sĩ

Phó Trưởng BM

V.07.01.03

15

Nguyễn Thị Cẩm Tú

27/07/1982

Thạc sĩ

Phó Trưởng BM

V.07.01.03

16

Trần Thị Kim Uyên

25/12/1981

Thạc sĩ

 

V.07.01.03

17

Nguyễn Thị Thành Vân

16/10/1981

Thạc sĩ

 

V.07.01.03

                    Danh sách này gồm có: 17 người./.

file đính kèm:


Bài viết khác