Thông báo kết quả xét trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 2, năm học 2022 - 2023

Căn cứ vào các văn bản về hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh sinh viên (HSSV) đang học tại các trường ĐH, CĐ, THCN hệ chính quy công lập của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ LĐTBXH và theo quy định của hội đồng xét trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập của Nhà trường;

Ngày 29/03/2023, Hội đồng xét cấp trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập đã họp xét các chế độ chính sách học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên. Kết quả xét duyệt của hội đồng như sau:

1. Kết quả xét trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập như sau:

- Trợ cấp xã hội: 09 sinh viên (có danh sách kèm theo).

- Hỗ trợ chi phí học tập: 09 sinh viên (có danh sách kèm theo).

Lưu ý: Sinh viên cùng một lúc nạp hồ sơ xét hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì chỉ được xét hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

2. Triển khai thực hiện

- Giao phòng Quản trị & Công tác HSSV căn cứ vào hồ sơ của sinh viên, tiến hành rà soát, đối chiếu trước khi lập danh sách chính thức.

- Giao phòng Thanh tra - ĐBCLGD kiểm tra xử lý trước khi phòng Quản trị & Công tác HSSV trình Hiệu trưởng ra quyết định.

- Giao phòng KH-TC làm các thủ tục, chuẩn bị kinh phí để chi trả cho sinh viên kịp thời đúng chế độ.

 Khoa Mầm non thông báo rộng rãi kết quả xét trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập đến các lớp. Nếu có ý kiến phản hồi Khoa tập hợp bằng văn bản báo cáo về nhà trường qua phòng Quản trị & Công tác HSSV để trình Hiệu trưởng xem xét xử lý.

Thời gian xử lý: chậm nhất vào ngày 04/04/2023. Quá ngày quy định trên, nhà trường không chịu trách nhiệm về những phản ánh của khoa (nếu có sai sót)./.


Bài viết khác