Thông báo về việc xét chọn, trao quà tài trợ thưởng cho học sinh, sinh viên nhân khai giảng năm học mới 2023 - 2024

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-CĐSPNA ngày 03/11/2023 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sẽ tổ chức trao thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện trong buổi lễ. Để việc khen thưởng có ý nghĩa và đảm bảo khách quan, công bằng, Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An yêu cầu các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan triển khai thực hiện.

         1. Đối tượng, số lượng  

          1.1. Đối tượng: Sinh viên năm thứ hai, ba (K43, K44) ngành Cao đẳng Mầm non có thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2022-2023.

          1.2. Số lượng: Dự kiến K43: 08 em; K44: 06 em. Tổng: 14 em. 

          2. Tiêu chí xét chọn

         a) Tiêu chí chung:  

          - Đối với K43: Kết quả học tập và kết quả đánh giá rèn luyện đạt loại xuất sắc.

          - Đối với K44: Kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả đánh giá rèn luyện đạt loại xuất sắc.

          Nguyên tắc xét chọn: Lấy theo các tiêu chí từ cao đến thấp. Nếu có trường hợp đặc biệt phải có giải trình của Hội đồng khoa.

        b) Ưu tiên xét chọn: Trường hợp sinh viên cùng đủ các tiêu chí nhưng vượt quá số lượng trên thì xem xét ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các phong trào của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; hoạt động của khoa, của Nhà trường trong năm học.

        3. Tổ chức thực hiện

        3.1.  Khoa Mầm non tổ chức xét chọn sinh viên sinh đủ các tiêu chí trên (theo mục 2.) và lập danh sách (bản cứng và bản mềm) gửi về Nhà trường qua phòng Quản trị - Công tác HSSV (cô Huyền Thương) chậm nhất vào lúc 16h00’ ngày 10/11/2023 (thứ 6); Sinh viên được khen thưởng tham dự lễ Khai giảng (từ 08h 00’ ngày 16/11/2023) mặc áo dài truyền thống để nhận thưởng.

        3.2. Đoàn trường, Hội sinh viên phối hợp với các khoa trong hoạt động xét chọn sinh viên theo các tiêu chí trên.

        3.3. Phòng Quản trị - Công tác HSSV

         - Rà soát, tổng hợp và trình thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Hiệu trưởng xem xét, quyết định khen thưởng sinh viên.

         - Chuẩn bị giấy khen, tiền thưởng cho sinh viên được khen thưởng để trao trong lễ khai giảng năm học.

         3.4. Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu cho Hiệu trưởng về mức chi và phối hợp với phòng QT-CTHSSV chuẩn bị kinh phí trao thưởng.

           Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan trên triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định./.

file đính kèm:


Bài viết khác