Ban Thường vụ Đảng uỷ

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

 

TS. Trần Anh Tư

 Bí thư Đảng uỷ

 Email: trananhtu@cdspna.edu.vn

 SĐT: 0238.3571489

 Nhiệm vụ: - Phụ trách chung công tác của Đảng bộ Nhà trường. Chịu trách nhiệm trước đảng uỷ cấp trên về thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đảng bộ.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chính trị tư tưởng; tuyên giáo; tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh, quốc phòng; kế hoạch - tài chính; cơ sở vật chất.

- Theo dõi các chi bộ: Khoa LLCT - TLGD, Tổ chức - Kế hoạch, Quản trị - Thư viện. Giải quyết các vấn đề thường xuyên, đột xuất của Đảng bộ Trường.

ThS. Tạ Thị Thanh Hà

 Phó Bí thư Đảng uỷ

 Email: hathanh1974@gmail.com

 SĐT: 0943878989

 Nhiệm vụ: - Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ; phát triển đảng viên; công tác văn phòng của Đảng bộ; các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và Hội cựu giáo chức Trường.

- Theo dõi các chi bộ: Khoa Mầm non, Khoa Tiểu học, Khoa Ngoại ngữ, Khoa GDTC - NT, Khoa THCS.

- Giải quyết các vấn đề thường xuyên, đột xuất của BTV, của Đảng uỷ khi được đồng chí Bí thư phân công.

TS. Đàm Thị Ngọc Ngà

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

Email: ngacdspna@gmail.com

SĐT: 0238.3857510

Nhiệm vụ: - Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chuyên môn, dân vận, công tác HS - SV; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng.

- Theo dõi các chi bộ: Đào tạo - thanh tra, Trung tâm ĐT - BDNV và KNM, Trường Tiểu học và THCS Thực hành Sư phạm Nghệ An.

- Giải quyết các vấn đề thường xuyên, đột xuất của BTV, của Đảng uỷ khi được đồng chí Bí thư, Phó Bí thư phân công.

 

file đính kèm:


Bài viết khác