Lịch công tác Tuần 03 - Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến ngày 24 tháng 9 năm 2023

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ  2

Ngày 18/9

Hội ý Tuần 3

Ông Trần Anh Tư

BTV; BGH; Trưởng các phòng; GĐ các Trung tâm; HT Trường THSP; CT CĐ; BT Đoàn TN

8h00 - Phòng họp 1

Họp BTC Hội nghị VC, NLĐ năm học 2023-2024

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 423/QĐ-CĐSPNA ngày 14/9/2023 của Hiệu trưởng

9h30 - Phòng họp 1

Họp HĐ chế độ chính sách

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định

10h30 - Phòng họp 1

Thứ 3

Ngày 19/9

Họp góp ý Quy định Quản lý bếp ăn và tổ chức các bữa ăn cho người học tại Trường CĐSP Nghệ An

Ông Trần Anh Tư

BGH; Trưởng, phó các đơn vị: QT-CTHSSV, TC-HC, KH-TC, Trường THSP

8h00 - Phòng họp 1

Thứ 4

Ngày 20/9

 

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý thuộc Trường(*)

Ông Trần Anh Tư

Đảng uỷ; BGH; trưởng, phó các tổ chức đơn vị; viên chức các đơn vị: ĐT-NCKH, TC-HC, TV-TB

8h00 - Hội trường 1

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Ông Trần Anh Tư

Tỉnh uỷ; Đảng uỷ; BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị

9h00 - Phòng họp 1

Họp Hội đồng đánh giá xếp loại đơn vị viên chức người lao động năm học 2022-2023

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 167/QĐ-CĐSPNA ngày 16/5/2023

10h00 - Phòng họp 1

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2022-2023

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 168/QĐ-CĐSPNA ngày 16/5/2023

10h30 - Phòng họp 1

Thứ 5

Ngày 21/9

Họp đánh giá tiến độ thi công công trình năm 2023

Ông Trần Anh Tư

Trưởng các phòng QT-CTHSSV, KH-TC và các đơn vị Ban QLDA, Tư vấn giám sát, Thi công

15h00 - Phòng họp 1

Thứ 6

Ngày 22/9

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 23/9

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 24/9

 

 

 

 

Lưu ý:  (*) Các viên chức có quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại mặc Lễ phục.

file đính kèm:

Lịch tuần 03.docx

Bài viết khác