Giáo dục kiến thức khởi nghiệp nâng cao cho HSSV năm cuối khoá (K42, K62)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 - 2023, chiều ngày 12/4/2023 phòng Quản trị - Công tác HSSV phối hợp các đơn vị, cá nhân triển khai “Giáo dục kiến thức khởi nghiệp nâng cao cho HSSV năm cuối khoá (K42, K62)”

Tham dự buổi tư vấn có ThS. Nguyễn Thức Hạnh - Phó Trưởng phòng Quản trị - Công tác học sinh sinh viên (QT - CTHSSV), các cán bộ thuộc phòng QT - CTHSSV, cố vấn học tập của các khoa cùng toàn thể sinh viên K42, K62. Báo cáo viên buổi tư vấn là ThS. Đinh Thị Thu Phương - Giảng viên thuộc phòng Tổ chức -Hành chính.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Khởi nghiệp 2023 c.Phương\IMG_7500.JPG

Toàn cảnh buổi tư vấn

Với mục đích rèn luyện tư duy, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, buổi tư vấn giúp cho HSSV có thể nhận định được những điều kiện cần thiết để khởi nghiệp, cách xác định nguồn lực, ưu điểm, hạn chế của bản thân nhằm lựa chọn lĩnh vực khởi nghiệp phù hợp. Đồng thời buổi tư vấn còn trang bị những kỹ năng dự đoán rủi ro và biết cách ứng phó với các rủi ro trong quá trình khởi nghiệp.

Từ những kiến thức nền tảng về khởi nghiệp đã được trang bị từ năm thứ 2 và thông qua buổi tư vấn này HSSV có cái nhìn đúng đắn hơn về vấn đề khởi nghiệp, từ đó có thể  tự tin, chủ động trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp sau khi ra trường.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Khởi nghiệp 2023 c.Phương\IMG_7523.JPG

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Khởi nghiệp 2023 c.Phương\IMG_7524.JPG