Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa Hè

Căn cứ Thông báo 219/TB-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Thông báo giờ làm việc mùa Hè; để phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết từng mùa, Nhà trường thông báo bắt đầu từ ngày 16/4/2023 đến 15/10/2023, thực hiện giờ làm việc mùa Hè như sau:

1. Giờ làm việc hành chính

- Buổi sáng: Từ 07h00’ - 11h30’.

- Buổi chiều: Từ 13h30’ - 17h00’.

2. Giờ giảng dạy và học tập khối Cao đẳng, Trung cấp chính quy và các lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

Thực hiện theo lịch giảng dạy, thời khóa biểu của Nhà trường.

- Buổi sáng: Từ 06h45’

- Buổi chiều: Từ 13h15’

- Buổi tối: Từ 18h15’

3. Giờ làm việc Trường Tiểu học và THCS Thực hành Sư phạm Nghệ An

Thực hiện lịch giảng dạy, thời khóa biểu, sinh hoạt theo lịch do Trường THSP bố trí đã được Nhà trường phê duyệt.

- Buổi sáng:  + Từ 06h45’ - 11h30’ (Khối THCS).

                     + Từ 07h00’ - 10h30’ (Khối Tiểu học).

- Buổi chiều: + Từ 13h30’- 16h30’(Khối Tiểu học).

                      + Từ 13h45’- 16h30’(Khối THCS).

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể viên chức, HSSV, lưu học sinh được biết và thực hiện theo quy định./.

file đính kèm:


Bài viết khác