Thông báo về việc dự kiến nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 2 năm 2023 và nộp hồ sơ nâng lương trước thời hạn năm 2023

Thực hiện công tác chế độ chính sách về nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 2 năm 2023, nâng lương trước thời hạn năm 2023, để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của viên chức và người lao động (NLĐ), Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khai các nội dung sau đến toàn thể viên chức và NLĐ thuộc đơn vị:

1. Danh sách viên chức và NLĐ dự kiến nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 2 năm 2023 (Có danh sách kèm theo và đăng trên website Trường).

2. Nâng lương trước thời hạn:

2.1 Các văn bản quy định: Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 09/06/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Công văn số 1697/SNV-CCVC ngày 28/06/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Kèm theo thông báo và đăng trên website Trường).

2.2 Các trường hợp nộp hồ sơ nâng lương trước thời hạn:

- Đối với viên chức và NLĐ có thời gian nâng lương thường xuyên từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023 và có đủ thành tích để xét nâng lương theo quy định (các thành tích tính đến 31/12/2022).

- Đối với viên chức và NLĐ có thời gian nâng lương thường xuyên từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 và có đủ thành tích để xét nâng lương theo quy định (các thành tích tính đến 31/12/2023).

Căn cứ các văn bản trên, các cá nhân đủ điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định nạp hồ sơ về Hội đồng nâng lương (qua đ/c Linh Chi phòng Tổ chức - Hành chính) để Hội đồng xem xét quyết định. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/11/2023. Hồ sơ bao gồm:     

+ Bản photo có công chứng thành tích đạt được;

+ Quyết định nâng bậc lương gần nhất (bản gốc hoặc photo công chứng);

+ Đơn xin nâng lương trước thời hạn (mẫu gửi kèm, đăng trên website Trường)

Nhận được thông báo Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc các đơn vị phản hồi qua phòng Tổ chức – Hành chính (qua đ/c Đoàn Việt Linh Chi) để được làm rõ./.


Bài viết khác