Thông báo về việc bán thanh lý tài sản tại cơ sở 2

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Nghệ An đồng ý cho phép Trường CĐSP Nghệ An được thanh lý các tài sản tại cơ sở 2;

Căn cứ Biên bản định giá tài sản thanh lý ngày 31/10/2018 của Hội đồng thanh lý tài sản theo Quyết định số 690/QĐ-CĐSPNA ngày 24/10/2018 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và đại diện của Phòng Quản lý giá và Công sản thuộc Sở Tài chính Nghệ An;

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thông báo bán thanh lý một số tài sản, cụ thể như sau:

1. Đơn vị được giao bán thanh lý tài sản

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An            Điện thoại:     02383857070

- Cơ sở 1: số 389 đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An.

- Cơ sơ: số 32 đường Hồ Sĩ Dương, phường Hưng Bình, Tp Vinh, Nghệ An.

2. Tên tài sản, giá bán niêm yết

TT

Tài sản thanh lý

Giá trị (đồng)

Ghi chú

  1.  

Nhà văn phòng đoàn đội (C1)

2.500.000

 

  1.  

Nhà làm việc VP khoa Mầm non (C2) – Nhà làm việc Trung tâm BDNV&KNM

15.000.000

 

  1.  

Nhà ở cán bộ giáo viên (C5)

9.700.000

 

  1.  

Nhà ở cán bộ giáo viên (C6)

8.100.000

 

  1.  

Nhà ở cán bộ giáo viên (C7)

8.100.000

 

  1.  

Nhà nội trú sinh viên (C8)

8.100.000

 

  1.  

Nhà ăn (C11)

9.700.000

 

  1.  

Nhà học 15 gian (D9)

19.900.000

 

  1.  

Nhà Hội trường

27.000.000

 

  1.  

Nhà gara xe + Nhà trực

7.500.000

 

 

Tổng

115.600.000

 

(Một trăm mười lăm triệu, sáu trăm ngàn đồng)

 

3. Hình thức bán thanh lý: Niêm yết giá không thông qua Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công

4. Trình tự thủ tục bán thanh lý

- Trường CĐSP Nghệ An đăng tải thông tin về tài sản trên địa chỉ Website trường https://cdspna.edu.vn. Thời hạn niêm yết và thông báo giá là 05 ngày làm việc.

-  Người có nhu cầu mua tài sản có trách nhiệm nộp tiền đặt trước cho Nhà trường. Người đăng ký mua tài sản được phát 02 Phiếu đăng ký mua tài sản (có mẫu kèm theo). Người đăng ký mua tài sản điền đầy đủ thông tin và gửi lại một Phiếu đăng ký cho Nhà trường; một Phiếu đăng ký do người đăng ký mua tài sản giữ để tham gia bốc thăm. Trong thời hạn niêm yết và có thể đăng ký với Nhà trường đ xem tài sản trước khi quyết định đăng ký mua tài sản.

- Hết thời gian niêm yết và thông báo giá, trường hợp có nhiều người cùng đăng ký mua tài sản thì Nhà trường tổ chức bốc thăm để xác định người được quyền mua tài sản; việc bốc thăm phải được thực hiện công khai, có sự chứng kiến của người đăng ký mua tài sản; trường hợp chỉ có một người đăng ký mua tài sản thì người đó là người được quyền mua tài sản. Việc xác định người được quyền mua tài sản được lập thành Biên bản.

5. Địa điểm xem tài sản: Cơ sở 2 Trường CĐSP Nghệ An số 32 đường Hồ Sĩ Dương, phường Hưng Bình, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An.

6. Số tiến đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước: 20% tổng tài sản bán thanh lý theo giá niêm yết và nộp tiền mặt về phòng Kế hoạch – Tài chính Trường CĐSP Nghệ An.

7. Đối tượng không được tham gia mua tài sản theo hình thức niêm yết giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản.

8. Thời hạn đăng ký, xem tài sản và nộp tiền đặt trước: sau 05 ngày kể từ ngày có thông báo bán thanh lý tài sản (không tính ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

9. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản

Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn niêm yết giá, Nhà trường tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua tài sản; người đăng ký mua tài sản niêm yết được mời tham gia việc bốc thăm.

Vậy, Trường CĐSP Nghệ An thông báo, kính mời các tổ chức, đơn vị và các cá nhân nếu có nhu cầu mua, xin mời đến xem và làm thủ tục đăng ký tại Phòng QT-CT HSSV Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An kể từ ngày thông báo. Mọi thắc mắc xin liên hệ để được giải đáp qua Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng QT-CT HSSV, SĐT: 0912590634./.


Bài viết khác